Selecteer een pagina

Werken op hoogte met valbeveiliging

Werken op hoogte met valbeveiliging
Cursus conform Arbowet artikel 8

 

Doelgroep
Een ieder die op hoogte werkt of zich ermee bezig houdt. Onder werken op hoogte vallen alle werkzaamheden op platte en hellende daken, platformen, masten etc., waarbij valgevaar op kan treden. De bepalingen gelden voor iedereen die als werkgever/-nemer of gebouwbeheerder/-eigenaar werkzaamheden op hoogte uitvoert of laat uitvoeren. Hierin wordt onderstreept dat de betrokken uitvoerders, gezien de complexiteit van methoden en technieken, een adequate en gerichte opleiding dienen te ontvangen voor de beoogde werkzaamheden, in het bijzonder betreffende de reddingsprocedures. Scholing wordt hierdoor een wettelijke eis.

 

Ingangseisen
Minimale leeftijd: 18 jaar

 

Leerdoel
Bewust worden van de gevaren van werken op hoogte, leren minimaliseren van de risico’s, leren werken met valbeveiliging en valbeveiligingssystemen

 

Inhoud

Theorie:

 • Arbo wetgeving
 • Bewustwording van valgevaar / Noodzaak valbeveiliging
 • Uitlag AI 15 “veilig werken op daken” en AI 16 “beveiligen van wand- en vloeropeningen”
 • Collectieve voorzieningen – dakrandbeveiliging
 • Markering / Looppaden
 • Persoonlijke valbeveiliging – harnasgordel
 • Onveilige werksituaties en onveilige omstandigheden
 • Praktische toepassingen van valbeveiliging en inspectie en onderhoud

Praktijk:

 • Werken met een harnasgordel
 • Werkplekpostionering
 • Het inrichten van een veilige werkplek op hoogte
 • Oefenen van verschillende hoogte scenario’s

Theorie- en praktijktoets

 

Certificaat
Veilig Werken op Hoogte, conform Arbowet – SCAVES Certificaat
Geldigheid: herhalingsadvies 3 jaar

 

Details
Cursusduur: 1 dag (zonder ervaring) met aansluitend een toets
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: minimaal 4 personen

 

Kosten
Opleiding 1 dag € 275,-
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Bij dagopleiding is de lunch ook meegerekend.