Selecteer een pagina

H2S

H2S – NOGEPA 0.8
H2S Introductiecursus conform Nogepa eisen

 

Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn op een onshore of offshore locatie waar H2S (Zwavelwaterstof, Hydrogen Sulfide) kan voorkomen of aangetoond aanwezig is.

 

Ingangseisen
Geen

 

Leerdoel
Kennis en begrip bij te brengen van de gevaren van H2S en daarnaast theoretisch en praktisch te trainen in het uitvoeren van de juiste handelingen in geval van H2S lekkage

 

Inhoud

Theorie:

  • Bekendheid met H2S regelgeving in het Arbobesluit
  • Oorsprong van H2S
  • Eigenschappen en gevaren van H2S
  • Effecten en grenswaarden van H2S
  • Gebruik van detectie apparatuur
  • Vluchtmaskers en procedures bij alarm
  • Gebruik van PBM’s
  • Veiligheid in de praktijk

Praktijk:

  • Gebruik vluchtmasker en detectiemiddelen

 

Certificaat
H2S – NOGEPA 0.8
Geldigheid: 4 jaar

 

Details
Cursusduur: 1 dagdeel
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: in overleg

 

Kosten
Cursus € 80,- inclusief afdracht Nogepa en examenkosten |  Last Minute €110,- (aanvraag binnen 48 uur)

Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Tarieven voor groepen op aanvraag.