Selecteer een pagina

Gasmeten

Gasmeten. Meten van explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof
Cursus conform Arbowet of NOGEPA.

 

Doelgroep
Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

 

Ingangseisen
Verondersteld wordt dat men al enigszins bekend is met de meetapparatuur.

 

Leerdoel
Op verantwoorde wijze EX-OX-TOX gasmetingen verrichten en interpreteren.

 

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Basisbegrippen van toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities grenswaarde- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen vol % en ppm en mg/m3, toxische stoffen meting
  • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitsmeting
  • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een t hoog of te laat zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk:

  • Zelfstandig gasmetingen verrichten
  • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen

Theorie- en praktijkexamen.

 

Certificaat
Gasmeten, conform Arbowet – SCAVES certificaat
Gasmeten – NOGEPA 1.4 / geldigheid 4 jaar

 

Details
Cursusduur: basiscursus NOGEPA 1.4 – 1 dag /  Gasmeten conform Arbowet – 2 dagen /
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: maximaal 8 personen

 

Kosten

Opleiding conform Arbowet € 350,00 – 2 dagen
Opleiding conform NOGEPA – 1 dag € 360,00 inclusief examenkosten en afdracht Nogepa.
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Bij dagopleiding is de lunch ook meegerekend.
Tarieven voor groepen op aanvraag.