Selecteer een pagina

Afhankelijke adembescherming

Werken met afhankelijke adembescherming, zoals gas-, stof- of combinatiefilters, al dan niet met gebruik van een aanblaassysteem
Cursus conform Arbowet of conform SSVV Opleidingen Gids (SOG).

 

Doelgroep
Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht afhankelijke adembescherming d.m.v. halfgelaatsmaskers of volgelaatsmaskers met een filter.

 

Ingangseisen
18 jaar en geen belemmerende gezichtsbeharing.

 

Leerdoel
Op veilige en effectieve wijze omgevingsafhankelijke adembescherming gebruiken en weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

 

Inhoud

Theorie:

 • Arbowet
 • Fysiologie van de ademhaling; begrippen en middelen benoemen; toepassingen
 • Bouw en werking, voor- en nadelen
 • Onderhoud, controle, voorbereiding en gebruik
 • Interpreteren van algemene veiligheidsregels; risico’s herkennen en benoemen
 • Veiligheidsprocedures en instructies toepassen; relatie met gezondheid; beschermingsfactoren
 • Ademhalingsbeschermingsmiddelen; voorbereiding, controle, gebruik en onderhoud

Praktijk:

 • Ademhalingsbeschermingsmiddel voorbereiden en controleren
 • Controle uitvoeren, opzetten en aankoppelen
 • Keuze van optimale filter
 • Ademhalingstechniek
 • Algemene veiligheids- en hygiëneregels toepassen

 

Certificaat
Werken met Afhankelijke Adembescherming, conform Arbowet – SCAVES certificaat
Werken met Afhankelijke Adembescherming, conform SOG – SSVV erkend / geldigheid: 3 jaar

 

Details
Cursusduur: minimaal een dagdeel, met aansluitend toets
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: maximaal 8 personen

 

Kosten
Opleiding conform Arbowet of SOG € 145,00
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Tarieven voor groepen op aanvraag.