Selecteer een pagina

Verplaatsen van Lasten met handhijsgereedschap

Het veilig Verplaatsen van Lasten met handhijsgereedschap
Cursus conform SOG: VVL-H

Doelgroep
Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen met behulp van handhijsgereedschappen (hand- en ratelketting takels). De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipment, zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang, die verticaal worden opgetild maar ook horizontaal kunnen worden verplaatst.

Ingangseisen

 • Tenminste 18 jaar
 • B-VCA, Vol-VCA of VIL-VCU

Medewerkers die in het bezit zijn van Banksman (Nogepa 1.9) en Hijsbegeleider (TCVT W4-08) zijn vrijgesteld van de kwalificatie VVL-H (conform uitvoeringsvoorschriften examens VCA-infra).

Leerdoel
Op juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan en verplaatsen en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen.

Inhoud

Theorie:

 • Algemeen (basisbegrippen)
 • Arbowet en ISO 12480 (veilig gebruik van kranen)
 • Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
 • Vak techniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten)
 • Hijsbanden en staalkabels
 • Ketting en kettingwerk, speciaal hijsgereedschap
 • Takels, hijsbalken, loopkatten en balkklemmen
 • Inspectie en certificering
 • Veilig aanslaan van lasten, armseinen

Praktijk:

 • Voorbereiden, uitvoeren en oefenen in het veilig aanslaan en met name horizontaal verplaatsen van een last met handhijsgereedschap in een voorgeschreven constructie met in acht neming van veiligheid en vakkundigheid

Theorie- en praktijkexamen

Certificaat
Verplaatsen van Lasten met handhijsgereedschap (VVL-H), conform SOG – PBNA diploma
Geldigheid: 5 jaar

Details
Cursusduur: minimaal 2 dagen, met aansluitend examen
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 6 personen

Kosten p.p.
Opleiding  € 850,00 per persoon
Examenkosten en afdracht aan SSVV  € 75,00 per persoon.
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, diploma en PSL-sticker, exclusief  BTW.
Bij dagopleiding is de lunch ook meegerekend. Tarieven voor groepen op aanvraag.