Selecteer een pagina

Banksman

Banksman – NOGEPA 1.9A en 1.9B
Banksman / rigger offshore cursus conform Arbowet en Nogepa eisen

Doelgroep
Medewerkers die bij onshore of offshore werkzaamheden op een mijnbouwinstallatie zijn aangewezen betrokken te zijn bij hijsactiviteiten.

Ingangseisen
Minimale leeftijd: 18 jaar

Bewijs van medische goedkeuring NOGEPA

Leerdoel
In staat zijn om bij hijsactiviteiten, in samenwerking met de kraanbestuurder, veilig, verantwoord en efficiënt als banksman op te treden.

Inhoud

Theorie:

  • Arbo-wet en LOLER
  • Kennis van verschillende soorten kranen en applicaties
  • Kennis van hijsmaterialen
  • Kennis van werkgerelateerde reglementen
  • Kennis van het transporteren van mensen via de kraan
  • Kennis van diverse type containers, structuur en lading
  • Kennis van takelwerkzaamheden
  • Berekenen van hijsmaterieel
  • Communicatie via portofoon en/of armseinen

Praktijk:

  • Uitvoeren van diverse opdrachten zoals: aanpikken, hijsen, lastbegeleiding en communicatie

Theorie- en praktijkexamen

Certificaat
Banksman – NOGEPA 1.9 A Basiscursus of
Banksman – NOGEPA 1.9 B Herhaling
Geldigheid: 4 jaar

Details
Cursusduur Banksman 1.9A: 24 uur in 3 dagen met afsluitend theorie en praktijktoets
Cursusduur Banksman 1.9B: 8 uur met afsluitend theorie en praktijktoets
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 4 personen

Kosten
Opleiding Basis € 950,- inclusief examenkosten en afdracht Nogepa
Opleiding Herhaling € 480,- inclusief examenkosten en afdracht Nogepa
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.

Bij dagopleiding is de lunch en eventueel diner ook meegerekend. Tarieven voor groepen op aanvraag.