Selecteer een pagina

Aanslaan en Begeleiden van Lasten

Het veilig Aanslaan en Begeleiden van Lasten
Cursus conform SOG: ABvL

Doelgroep

Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipment, zoals elektromotoren en onderdelen van handhijsgereedschap die gemanipuleerd worden samen met de mobiele kraan, of alleen door een mobiele kraan. Daarnaast geldt dat het Begeleiden van Lasten (BVL) bestemd is voor medewerkers die lasten begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend (voorbeelden zijn: mobiele telekraan, mobiele torenkraan, grote bovenloopkranen, verreiker met hijsfunctie, autolaadkraan etc.).

Ingangseisen

 • Tenminste 18 jaar
 • B-VCA, Vol-VCA of VIL-VCU

Leerdoel
Op juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist.

Inhoud

Theorie:

 • Algemeen (basisbegrippen)
 • Arbowet en ISO 12480 (veilig gebruik van kranen)
 • Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
 • Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten)
 • Hijsbanden en staalkabels / Ketting en kettingwerk, speciaal hijsgereedschap
 • Takels, hijsbalken en loopkatten
 • Inspectie en certificering
 • Veilig aanslaan van lasten, communicatie met armseinen of werken met een portofoon
 • Hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding

Praktijk:

 • Voorbereiden, uitvoeren en oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een last in een constructie met in acht neming van veiligheid en vakkundigheid

Theorie- en praktijkexamen

Certificaat
Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABvL), conform SOG – PBNA diploma
Geldigheid: 5 jaar

Details
Cursusduur:       minimaal 3 dagen, met aansluitend examen
Cursuslocatie:   Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 6 personen per instructeur

Kosten p.p.
Opleiding  € 1.295,00 per persoon
Examenkosten en afdracht aan SSVV € 75,00 per persoon.
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, diploma en PSL-sticker, exclusief  BTW.
Bij dagopleiding is de lunch ook meegerekend. Tarieven voor groepen op aanvraag.