Selecteer een pagina

Veiligheidswacht

Werken als Veiligheidswacht (heetwerkwacht)
Cursus conform Arbowet of met onderdelen conform SSVV Opleidingen Gids (SOG).

 

Doelgroep
Medewerkers die functies bekleden met bijzondere risico’s in de Petrochemie en Procesindustrie en medewerkers die toezicht houden op werkzaamheden, verricht in een besloten ruimte en/of met hoge bijzondere risico’s in complexe werksituatie.

 

Ingangseisen
Minimaal 18 jaar; geldig VCA-VOL certificaat.

 

Leerdoel
Toezicht kunnen houden op veilige werkomstandigheden tijdens het uitvoeren van heet werk klussen en werkzaamheden met hoge en bijzondere risico’s in complexe werksituaties in de Petrochemie en Procesindustrie.

 

Inhoud

Theorie:

 • Arbowet
 • Vergunningensysteem lezen en begrijpen/het maken van een TRA/LMRA
 • Gevaren besloten ruimten / Basisbegrippen gasmeten
 • Toxische stoffen, explosieve stoffen, brand & explosie
 • Interpretatie van metingen
 • Reddingshandelingen en noodsituaties
 • Basisbegrippen Kleine blusmiddelen / Brandoorzaken en brandpreventie

Praktijk:

 • Handelen in normale situaties (sturend en controlerend)
 • Handelen in noodsituaties (ontruiming, blussen bij beginnende brand)
 • Zelfstandig gasmetingen verrichten
 • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
 • Blusoefeningen op diverse objecten
 • Preventiemaatregelen / Communicatie / Alarmeren en ontruimen

Theorie- en praktijkexamen.

 

Certificaat
Werken als Buitenwacht (mangatwacht), conform SOG – SSVV erkend
Gasmeten, conform SOG – SSVV erkend
BHV Kleine Blusmiddelen, conform Arbowet – SCAVES certificaat
Geldigheid: 3 jaar

 

Details
Cursusduur: 3 dagen + 1 dag examens, inclusief onderdelen conform SOG/SSVV
Cursusduur: 3 dagen, conform Arbowet
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: minimaal 4, maximaal 8 personen

 

Kosten
Opleiding conform Arbowet vanaf € 975,00
Opleiding conform SOG vanaf  € 975,00 en € 75,00 examenkosten en afdracht SOG per kwalificatie.
Prijs is inclusief lunch (bij dagopleiding), koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief  BTW.
Tarieven voor groepen op aanvraag