Selecteer een pagina

Besloten ruimten

Werken in besloten ruimten / confined space

Cursus conform Arbowet.
Ook mogelijk als extra module bij de cursus Buitenwacht / Mangatwacht.

 

Doelgroep
Medewerkers die aangewezen zijn om werkzaamheden te verrichten in besloten ruimten en die incidenteel een besloten ruimte betreden.

 

Ingangseisen
Geen

 

Leerdoel
Onderkennen van gevaren en risico’s van het betreden van besloten ruimten. Aanleren van procedures, zodat de risico’s geminimaliseerd worden.

 

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Definitie besloten ruimten, richtlijnen en vergunningen, TRA
  • Brand- en explosiegevaar
  • Gevaar voor bedwelming en verstikking
  • Onderzoeksmethodes
  • Veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Reddingsprocedure bij calamiteiten

Praktijk:

  • Het uitvoeren van diverse opdrachten volgens aangeleerde procedures
  • Handelen in noodsituaties
  • Communicatie

Theorie- en praktijktoets.

 

Certificaat
Werken in Besloten ruimten (Confined space), conform Arbowet – SCAVES certificaat
Geldigheid: herhalingsadvies 3 jaar.

 

Details
Cursusduur: 1 dag

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 8 personen

 

Kosten

Opleiding conform Arbowet € 225,00 of
Als extra module bij Werken als Buitenwacht (mangatwacht) € 65,00.
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Bij dagopleiding is de lunch ook meegerekend.
Tarieven voor groepen op aanvraag