Selecteer een pagina

VCA

Veiligheid Checklist Aannemers
Cursus conform Arbowet en Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Mogelijk als VCA Basis – Basisveiligheid en VCA Vol – VCA voor Operationeel Leidinggevenden. Ook te verzorgen voor anderstalige cursisten; neem hiervoor contact op met onze afdeling opleidingen@scaves.nl.

 

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen en bouwprojecten, in de transport / logistiek etc.

 

Ingangseisen
Minimale leeftijd: 16 jaar

 

Leerdoel
De cursus is gericht op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Na deze cursus weet men hoe werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, situaties in te schatten en gevaren te herkennen. Hierdoor kan men de risico’s tijdens het werk tot een minimum beperken zodat men zichzelf en anderen niet in gevaar brengt.

 

Inhoud

Theorie:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbo-wetgeving en voorschriften
 • Verplichtingen en rechten van de werknemer
 • Gevarenbronnen
 • Gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s
 • Brand- en explosierisico’s
 • Risico en ongevallenpreventie
 • Kennis van gevaarlijke stoffen
 • Gereedschappen, machines en elektriciteit
 • Hijsen, tillen, lopen, struikelen, uitglijden, verstappen
 • Werken op hoogte en in besloten ruimten
 • Werkvergunningen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Diploma
VCA basis – SSVV / SCC erkend
VOL veiligheid – SSVV / SCC erkend
Geldigheid: 10 jaar
Wordt ingeschreven in het Centraal Diploma Register.

 

Details
Cursusduur: 1 of 2 dagen
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 18 personen.
VCA Basis is ook mogelijk als CCV nascholing voor beroepschauffeurs – code 95

 

Kosten
Opleiding VCA Basis of VCA VOL – 1 dag begeleiding met aansluitend examen € 195,00 / 2 dagen € 275,00.
Ook mogelijk als zelfstudie: boek € 35,00, examen: € 105,00.

Handelingskosten CCV € 22,50 (alleen VCA Basis).
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Bij dagopleiding is de lunch ook meegerekend. Tarieven voor groepen op aanvraag.