Selecteer een pagina

Kleine blusmiddelen

Cursus conform Arbowet of conform SSVV Opleidingen Gids (SOG).

 

Doelgroep
Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria werkzaam zijn.

 

Ingangseisen
Minimaal 18 jaar.

 

Leerdoel
Op veilige en effectieve wijze bestrijden van een beginnende brand. Tevens wordt ingegaan op preventie en alarmering.

 

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Verbranding en blussing
  • Brandklassen A, B, C
  • Draagbare blustoestellen
  • Vaste blusinstallatie
  • Brandoorzaken
  • Brandpreventie
  • Alarmering

Praktijk:

  • Blusoefeningen op diverse objecten
  • Preventiemaatregelen

Theorietoets.

 

Certificaat
Werken met Kleine Blusmiddelen, conform Arbowet – SCAVES certificaat
Werken met Kleine Blusmiddelen, conform SOG – SSVV erkend
Geldigheid: 3 jaar

 

Details
Cursusduur: minimaal een dagdeel, met aansluitend toets
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie Groepsgrootte: maximaal 8 personen

 

Kosten
Opleiding conform Arbowet of SOG € 145,00 + € 10,00 materiaalkosten.
Prijs is inclusief koffie, thee, lesmateriaal, certificaat en PSL-sticker, exclusief BTW.
Tarieven voor groepen op aanvraag.