Selecteer een pagina

RI&E

RI&E door ervaren veiligheidskundigen

In uw bestaande bedrijfsvoering of tijdens elke projectfase wilt u zicht hebben op de gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Pas dan kunt u effectieve veiligheidsmaatregelen nemen. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.

Onze veiligheidskundigen zijn volledig thuis in de bouw, petrochemie, procesindustrie en vele andere industriesegmenten en zijn expert in het opstellen van een RI&E conform Arbowet artikel 5. Met hun uitgebreide praktijkervaring waarborgen ze dat u continu voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Van risico inventarisatie tot uitvoering

Onze veiligheidskundigen draaien indien gewenst fulltime mee op uw project. Ze houden overzicht en bewaken proactief alle aspecten van uw veiligheidsbeleid. Is er bijvoorbeeld door gewijzigde werksituaties een nieuwe risico inventarisatie nodig? Dient uw plan van aanpak herzien te worden? Of moeten er medewerkers geïnstrueerd worden? Onze veiligheidskundigen nemen initiatief en dragen zorg voor een gedegen voorbereiding. Op verzoek zijn ze ter plekke paraat om de uitvoering te bewaken.