Selecteer een pagina

Veiligheidskundigen

Projectbegeleiding door een ervaren veiligheidskundige

Zoekt u deskundige ondersteuning voor de veiligheid binnen uw project? Wij hebben veiligheidskundigen met ervaring in binnen- en buitenlandse projecten in de bouw, petrochemie, procesindustrie en vele andere industriesegmenten. De hoger en middelbaar veiligheidskundigen zijn inzetbaar voor kort- en langlopende projecten. Zij assisteren u bij het complete traject van beleidsontwikkeling en -advisering en voorlichting. Ze zorgen onder meer voor de Arbo nalevingscontrole, het relatiebeheer met uw management en externe instanties en assistentie bij de uitvoering van VGCU (Veiligheid en Gezondheid Coördinatie in Uitvoeringsfase).

 

Veiligheidskunde op management- en uitvoerend niveau

Als opdrachtgever of als hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor VGCU (Veiligheid en Gezondheid Coördinatie in Uitvoeringsfase). Onze veiligheidskundigen kunnen veel taken van u overnemen en u adviseren over de juiste afhandeling daarvan. Ze zijn getraind op het integraal managen van veiligheidsbeleid binnen projecten en gewend om zelfstandig en proactief de grote lijnen uit te zetten. Wanneer er bijvoorbeeld in de voorbereidingsfase een risico inventarisatie en evaluatie nodig is of wanneer uw opdrachtgever op korte termijn een veiligheidsplan of specifieke risicobeheersmaatregel eist, ondersteunen zij u graag op zowel management- als uitvoerend niveau. De veiligheidskundigen nemen binnen uw project verantwoordelijkheid en zijn binnen de projectfase en tijdens de werkzaamheden scherp op alles wat met veiligheidskunde te maken heeft.