Selecteer een pagina

SCHRIJF JE IN VOOR EEN GRATIS QHSE ADVIES GESPREK!

SCHRIJF JE IN VOOR EEN GRATIS QHSE ADVIES GESPREK!

Het bevorderen van gezond en veilig werken op de werkplek is prioriteit #1.

Om een hoog niveau van veiligheid en gezondheid op de werkplek te realiseren en te behouden, is het belangrijk dat alle facetten van de veiligheidsprocessen in het bedrijf up-to-date zijn.

Uw beleid en bedrijfsprocessen zijn mede bepalend voor het verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing op de werkplek.

Belangrijk daarbij is het meetbaar maken van de resultaten voor alle lagen van het bedrijf.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden over veiligheidskundige zaken binnen en buiten uw bedrijf met eventueel opvolging naar mogelijke verbetermaatregelen.

Tijdens een gratis QHSE advies gesprek besteden we aandacht aan:

  • Het (her-)schrijven van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie);
  • Het ondersteunen in het uitvoeren van het PvA (Plan van Aanpak). Deze komt voort uit de RI&E;
  • Het (her-)schrijven van EVD’s (explosieveiligheidsdocumenten);
  • Herzien van de RI&E;
  • Het (her-)schrijven van personeelshandboeken;
  • Het (her-)schrijven of ondersteuning bij het VGWM plan/V&G (deel-)plan;
  • Ondersteuning in het opstellen van TRA’s (Taak Risico Analyses);
  • Het uitvoeren van WPI’s (werkplekinspecties);
  • Veiligheidskundige ondersteuning intern (bedrijven helpen met de interne veiligheid);
  • Veiligheidskundige ondersteuning extern (het bezoeken en ondersteunen van projecten).

 

Gratis QHSE Advies Gesprek

Tijdens het adviesgesprek kunnen maatregelen naar voren komen waarbij een andere werkwijze en/of andere procedures toegepast dienen te worden.

Na afloop van het adviesgesprek zullen we een passend advies en eventuele verbetermaatregelen toelichten.

 

Voor een gratis 30 minuten adviesgesprek over uw arbobeleid kunt u contact op nemen met HSE@scaves.nl of bel met 0524-532654.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Team Safety Consultancy