Selecteer een pagina

De SCAVES-Veiligheidscoach MVK/HVK

De SCAVES-Veiligheidscoach MVK/HVK / Ondersteunend bij uitvoering VGWM.

Tegenwoordig ligt de focus van het management van diverse bedrijven en organisaties steeds meer op het verbeteren van het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur. Ondanks deze focus, merk je dat dit soort verbetertrajecten vaak mislukken doordat hiervoor op de werkvloer draagvlak ontbreekt. Het management stelt een VGW-M-beleid op en de veiligheidskundige (intern of extern) controleert op uitvoering van het gestelde beleid.

Waar de veiligheidskundige als spil tussen het management en de werkvloer zou moeten fungeren, acteert hij vaak in de verkeerde rol en wordt dan gezien als een controleur (repressief). Dit creëert een afstand die niet zelden als nadelig wordt beschouwd.

Door middel van het inzetten van een proactieve coach, heeft Scaves BV al diverse verbetertrajecten succesvol begeleid. Een veiligheidscoach van Scaves BV is een praktijkgerichte veiligheidskundige met ervaring in het werkveld. De veiligheidscoach beschikt tevens over jaren ervaring op het gebied van coaching, instrueren en training en beschikt daarnaast over een vakdeskundige opleiding.

De veiligheidscoach functioneert als assistent van het management en als aanspreekpunt voor de medewerkers. Hiermee creëert hij draagvlak en betrokkenheid in elke werklaag binnen het bedrijf en kan hij daarmee bijdragen aan de door u gestelde (VGW-M) doelstellingen. Deze aanpak is al diverse keren erg positief gebleken.

Vindt u dit interessant en wilt u meer informatie hierover, neem contact op met dhr. Jan Snijders via 0524-532654.